Kundportalen Portalen för dig som vill ha kontroll.

Genom kundportalen får du en överblick över din kundbild hos Weblink. Du kan administrera telefonifunktioner så som köer och vidarekopplingar så väl som tjänster och fakturor.

Klicka här för att logga in.